Tuesday, December 22, 2009

Mobil Yaşam ve Uygulamalar Semineri


TBD İstanbul Şubesi - TBD Genç Topluluğu ile Okan Üniversitesi ortak çalışması ile Okan Üniversitesi'nde "Mobil Yaşam ve Uygulamaları Semineri" gerçekleştirildi.

Levent KARADAĞ - TBD İstanbul Şube Başkanı
Açılış konuşmasını yapan Levent KARADAĞ, 9 Temmus2009 tarihinde Avrupa'da yapılan bir toplantıya konu olan Dijital Avrupa Stratejisinden bahsetti. Dijital Avrupa Stratejisinin 4 adımından birisi Mobil Hizmetler. 16-24 yaş arası gençlerden "internetin yerlileri" diye bahsedildiğini dile getiren Karadağ, bu yaş aralığındaki gençlerin interneti daha çok eğlence amacı ile kullandığını söyledi.
Amaç bu yaş aralığındaki gençleri internette üreten gençler haline getirmek. Bu amaç doğrultusunda TBD'nin yeni stratejisi üniversitelerde yapılanmak.

Aslı Derbent ÖZKAN - Veripark
Mobil uygulamalar konusunda verdikleri hizmetlerden bahsederken aldığım kısa notları aktarıyorum:
  • Dünyada her dakika 4 bebek doğarken 37 adet cep telefonu satılıyor.
  • Cep telefonu herkeste var.
  • Kitlesel değil, bireysel bir araç.
  • Genç nüfusa daha çok hitap ediyor.
Mobil Uygulama Örneği:
Bizim Gaz Şirketi'nin markası olan WorldGas'ın mobil cihaz kullanarak tüp satış projesi. Müşteriler mobil cihaz ile sipariş veriyor. Genel merkezdeki server, siparişleri müşterinin konumuna en yakın konumdaki dağıtıcı araca iletiyor. Aynı zamanda dağıtıcı aracın stok durumuna göre gerekirse dolum istasyonuna gitmesi sağlanıyor.
Projenin avantajları:
Merkezde müşterilerin bilgileri tutulmuş oluyor.
Bayi kavramı ortadan kalkıyor.
Müşterinin markaya sadakati sağlanıyor.
Yılda 365 gün boyunca günde 15 saat süre ile hizmet veriliyor.

Kişiye özel pazarlama yapmak için insanların özlük bilgileri isteniyor. Bu bilgileri toplamak için kampanyalar düzenleniyor. Özellikle finans kuruluşları insanların özlük bilgilerine çok ihtiyaç duyuyor. Harcamalarını arttırmaları için buna ihtiyaçları var.
Mobil bankacılık yaygınlaşıyor. Herkes hareket halindeyken işlerini yapmak istiyor.

Semih LEVİ - Turkcell
Konuşmasında Turkcell tarafından yürütülen mobil eğitim uygulamalarından bahsetti.
http://www.turkcellmobilegitim.com/

Zafer BABÜR - Mobil İmza
5070 Sayılı kanun ile 2004 senesinde yasallaşan mobil imza(elektronik imza) kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.
Elektronik imza kullanmanın asli amacı, gerçek imzanın amacı ile paralel: Belgeyi gönderen kişi gerçekten belgeyi gönderdiğini söyleyen kişi ile aynı kişi mi? Kısacası "kimlik tespiti"

Sarper SILAOĞLU - Somobile
Mobil Para kavramı, konuşmasının odak noktası oldu. Japonya'daki baskın GSM operatörünün uygulaması olan Felica %73 gibi büyük bir kullanım oranına sahip. Özellikle ulaşım hizmetlerinde mobil ödeme çok kullanılıyor. Mobil ödemeyi en çok kullanan iki ülke Japonya ve Güney Kore.

Arzu Nur ALPAGUT - Ar-Tel
Sabit telefon 1876 yılında icat edildikten sonra dünya genelinde 1 milyar aboneye ulaşması 120 seneden biraz daha fazla zaman almış.
Mobil telefon icat edildikten 13 sene sonra dünya genelinde 1 milyar aboneye ulaşmış!
GSM başarılı bir teknoloji.

Konuşmasında mobil uygulamalarda kullanılan sensötlere yer verildi.
NFC Sensörü: Mesafesi 20 cm civarı olan sensör.
ZigBee: Beyaz eşyalardan veri almak için kullanılan sensör çeşidi.

GSM Teknolojisi 2000'li yılların başından itibaren sadece sesli iletişim aracı olarak kullanılmasından daha çok veri iletişimi için kullanılmaya başlandı. Özellikle 2002 senesinden beri veri iletimi, sesli iletişimden daha çok yapılıyor.

Teknoloji, 4 ana bölümde gelişiyor:
  1. Ağlar: 4G'de erişim şebekeleri IP bazlı olacak.
  2. Cihazlar: Ağlara bağlanmak için gerekli.
  3. Kullanıcı Teknolojileri: Kullanıcı odaklı servisler her geçen gün daha da artıyor.
  4. Mobil Platform: Yaşayan ve yaşamayan herşey, mobil teknolojilerle birbirine bağlanacak.
Mobil teknolojilerde varolan herşeyin etiketlenmesi esas alınıyor.
RFID: Tanınması gerekenleri etiketlemek için kullanılan teknoloji.
Sensör Teknolojisi: Bilgiyi almak ve transfer etmek için kullanılıyor.
Smart Teknoloji: Cihazların akıllılık kavramı, merkezi olmaktan çıkıp kullanılıcılar tarafından kullanılan lara yöneliyor. Daha akıllı cihazlar kullanmaya devam ediyoruz.
Nano Teknoloji: Kullandığımız herşey giderek daha da küçülüyor.

Gonca Tali Yamamoto - Mobil Pazarlama
Mobil, sürekli yanımızda taşıdığımız cihazlar tarafından destekleniyor.
Dünya genelinde 3.3 Milyar civarında mobil cihaz kullanıcı sayısı var. Bu da hemen hemen dünya nüfusunun yarısı demek.
http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html

No comments: