Wednesday, December 16, 2009

Üniversitede Patent Destek Bölümü Kuruluyor


TPE Bilgi Döküman Birimlerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

Türk Patent Enstitüsü, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, tescili ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin mevcut bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacı doğrultusunda, Türkiye genelinde Bilgi ve Doküman Birimleri kurmaya devam ediyor.

Ankara Üniversitesi ve Türk Patent Enstitüsü, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, yenilikçiliğin, üretkenliğin ve yaratıcılığın teşvik edilerek ulusal inovasyon sisteminin güçlendirilmesi, Türk sanayicisinin rekabet gücünün artırılması ve pazar paylarının büyümesine katkı sağlanması amacıyla, Ankara Üniversitesi bünyesinde Patent Destek Birimi kurulmasına ilişkin işbirliği protokolünü, 18 Aralık 2009 Cuma günü imzalayacak.

Protokol ile Ankara Üniversitesi bünyesinde Patent Destek Birimi oluşturulması, Ankara Üniversitesi akademik personel ve öğrencilerinin, araştırma geliştirme çalışmalarının yönlendirilmesi, patent/endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde yardımcı olunması, sınaî mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme ve her türlü doküman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Patent Destek Birimi’nin, üniversite mensuplarının mevcut bilimsel çalışmalarının patente dönüştürülerek, KOBİ’lerin ve sanayicilerin istifadelerine sunulması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeniliklerin belgelenerek korunması dışında; patent araştırması yapılarak dünyadaki mevcut teknolojilere erişilmesinde, Ar-Ge çalışmalarının yönlendirilmesinde, teknoloji transferi ve lisanslama gibi pek çok alanda faydalı olması bekleniyor.

Protokol İmza Töreni sonrası, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım konularını içeren sınai mülkiyet semineri gerçekleştirilecek.

No comments: